SUKAN TAHUNAN SEKOLAH AKAN DIADAKAN PADA 6/7/2013 (SABTU).... HARAP SEMUA DAPAT HADIR UNTUK MEMERIAHKAN LAGI SUKAN KITA... MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA!!!

Wednesday, March 17, 2010

Pelaksanaan Pentaksiran Pembelajaran (PEBEL)

PENGENALAN

PEBEL ialah penilaian yang berterusan dalam proses pendidikan terhadap perkembangan murid dari segi intelek, rohani , emosi dan jasmani seperti yang dihasratkan didalam FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN . PEBEL dilaksanakan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran . Program ini akan mengambil kira faktor faktor lain yang membantu kecemerlangan murid yang melibatkan kuantiti dan kualiti hasil kerja murid serta kemahiran mengurus masa . Disamping itu, sikap positif dan penglibatan aktif murid dalam proses pembelajaran turut diberi penekanan .

RASIONAL

Sistem penilaian yang sedia ada hanya mengukur kejayaan murid berdasarkan pencapaian akademik dalam peperiksaan berpusat . Dengan adanya PEBEL , murid dibimbing untuk menjadi lebih komited terhadap pembelajaran disekolah , dari segi penglibatan dalam kelas , mutu kerja yang baik , menghargai ketepatan masa dan memupuk sikap positif serta lebih bermotivasi . PEBEL juga menyediakan budaya belajar positif dalam kalangan murid yang akan melanjutkan pelajaran ke IPT yang mengambil kira kerja kursus dan sikap terhadap pembelajaran dalam pemarkahan akademik mereka . PEBEL dilaksanakan untuk melahirkan insan yang holistik dari segi akademik dan sahsiah serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara selaras dengan Teras Kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan iaitu Membangunkan Modal Insan .

MATLAMAT

Melalui PEBEL , murid akan lebih bermotivasi dan berminat terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dan lebih memberi tumpuan dalam kelas . Secara tidak langsung akan membentuk murid yang lebih berdisiplin . Seterusnya akan memberi impak ke arah peningkatan pencapaian akademik sekolah .

INSTRUMEN/KONSTRUK PEBEL

Mengikut kesesuaian SK Sri Petaling , PEBEL dibahagikan kepada Konstruk 1 dan Konstruk 2 mengikut peraturan yang tertera dibawah . pemberat markah untuk penilaian menulis adalah 90% .

Konstruk 1 : 6% (tumpuan kepada tugasan murid )

a) tugasan - 3 markah
b) mutu kerja - 2 markah
c) ketepatan masa menghantar tugasan - 1 markah

Konstruk 2 : 4% ( tumpuan kepada tingkahlaku murid semasa pengajaran dan pembelajaran)

a) sikap - 2 markah
b) penglibatan - 2 markah

pemarkahan keseluruhan

- penilaian bertulis (ujian/peperiksaan) 90%
-konstruk 1 dan konstruk 2 (PEBEL) 10%
JUMLAH 100%

IMPLEMENTASI

Mulai PKSR 1 , markah keseluruhan termasuk markah yang diperolehi dari ujian / peperiksaan dan PEBEL .

PEBEL merupakan inisiatif Pejabat Pelajaran Daerah Petaling Utama yang telah dirancang selaras dengan hasrat untuk menggerakkan usaha ke arah meningkatkan pencapaian akademik sekolah sekolah dibawah PPD .

Pihak sekolah berharap mendapat kerjasama daripada ibu bapa untuk membantu anak - anak dan guru - guru bagi menjayakan program ini .

Saya yang menjalankan tugas ,

ANUM ZAKIAH BT HJ. GAM
GURU BESAR SK SRI PETALING


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.